ERP ulgamy

Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmek, gysgaldylan ERP, 1990-njy ýylda Amerikanyň meşhur konsalting firmasy Gartner tarapyndan teklip edilen kärhanany dolandyrmak düşünjesidir. Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmek ilkibaşda programma üpjünçiligi hökmünde kesgitlenýärdi, ýöne çaltlyk bilen dünýädäki täjirçilik kärhanalary tarapyndan kabul edildi.Indi ol häzirki zaman kärhanany dolandyrmagyň möhüm teoriýasyna we kärhana prosesini täzeden gurmak üçin möhüm gurala öwrüldi.

1

Şonuň üçin “Good” -yň doly ERP ulgamy bar we süpürgiç çözgütleri üçin iň gowy saýlawdyr.