Sorag-jogap

  • Sorag-jogap

    Sorag-jogap

    1-nji sorag: Şeýle hem ýaraglary berip bilersiňizmi, has möhümi, önümleriňiz üçin awtoulagyň aýratyn OE belgilerini bilýärsiňizmi?A1: Hawa, ýarag berip bileris;Arassalaýjymyz üçin dogry modele gabat gelmek aňsat.Awtoulag bölekleriniň yzynda, müşderiler tassyklamak üçin OE belgisini ulanmagyň zerurlygy ýok.Biz ...
    Koprak oka