Hyrid Wiper Blade

 • Iň oňat awtoulag şemaly uniwersal gibrid süpürgiç pyçagy

  Iň oňat awtoulag şemaly uniwersal gibrid süpürgiç pyçagy

  Model belgisi: SG320

  Giriş:

  Gözleg we gözleg bölümimiz giňeltmek mümkinçiligini getirýär.Muny kanagatlandyrmak üçin gibrid süpürgiç pyçak diapazony indi has özboluşly dizaýn boldy we her bir komponentiň gurluşy has gowy gabat gelýär we şeýlelik bilen rezin doldurmak üçin galyp we ekstruziýa laýyk gelýär.

 • Awtoulag bölekleri Univershliumumy şemal penjiresi Bäş bölüm arassalaýjy pyçak

  Awtoulag bölekleri Univershliumumy şemal penjiresi Bäş bölüm arassalaýjy pyçak

  Model belgisi: SG500

  Giriş:

  SG500 süpürgiç pyçaklary, U-Hook adapteri bilen ähli howa öndürijiligine laýyk gelýär Japaneseaponiýa we Koreýa ulaglarynyň 99% -ine çenli.Üç bölüm arassalaýjynyň kämilleşdirilen wersiýasy.Arassalaýjynyň bäş bölüm gurluşy, şemal aýnasy bilen has gowy ýapylyp, rezin doldurmagyň deňlik basyşyny we täsirli süpürgiç edip biler.Howa we ultramelewşe zeperlerine garşy durýan materiallar iň gowusydyr.