OEM hili Awtoulag şemaly arassalaýjylary

Gysga düşündiriş:

SG910

Model belgisi: SG910

Bu awtobuslarda ýörite metal süpürgiç dizaýny.Galvanizli sink polatdan ýokary hilli 1,4 mm galyňlyk OEM howpsuzlygy we berklik standartlaryna laýyk gelýär.Professional awtoulag şemaly arassalaýjy üpjün ediji hökmünde awtobuslar üçin bu dizaýny has maslahat berýäris, sebäbi iň oňat adaty süpürgiçlerden has ýokarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy :

Awtoulag şemaly arassalaýjy üpjün ediji 2

Adaty arassalaýjy pyçaklardan has ýokary öndürijiligi bolan galvanizli sink polatdan ýokary hilli 1,4 mm galyňlykda öndürildi.

Ekstremal şertlerde ýerine ýetirmek üçin çydamly metal gurluşyk we howa şertleriniň hemmesi bar.

Takyk kesilen Teflon örtükli rezin doldurgyç bilen aşa uzak ömür yzygiderli we asuda arassalanmagy üpjün edip biler.

Beke BUSawtoulag aýna arassalaýjylaryhas çydamly we gaplamanyň zeperlenmeginden gaça durmak.

 

Tehniki aýratynlyklar:

Haryt: SG910

Görnüşi: agyr wezipeawtoulag aýna arassalaýjylary

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: ýerleşdirmek üçin 1 adapter

Ölçegi: 32 '', 36 '', 38 '', 40 ''

Kepillik: 12 aý

Material: SPCC metal çarçuwasy, 1,4 mm sink polat

Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

Hyzmat: OEM / ODM

Paket: Reňk gutusy, gülgüne, PVX

 

Ölçeg aralygy:

OEM hili hökmündeAwtoulag şemaly arassalaýjylaryüpjün ediji, aşakdaky ululyk diapazonlaryny we ululykdaky ýöriteleşdirilen hyzmaty goldaýarys.

Inç

32

36

38

40

mm

800

900

950

1000

 

Hil gözegçiligi ulgamy:

Biz 18 ýyldan gowrak tejribeAwtoulag şemaly arassalaýjylaryüpjün ediji, elmydama hilini birinji hökmünde alýarys we müşderilerimize standart hilli arassalaýjy pyçaklar berýäris.

Aşakdaky ýaly doly hil gözegçilik ulgamy bar:

  1. Çig mal zähmetimizdäki ähli synagdan (berklik, güýç we garrylyga garşylyk) geçmeli.
  2. Taşlaýjy UV maşynlarynda 72 sagadyň dowamynda synag ediler, hiç haçan ak we şekilli bolmaz.
  3. Springaz polatynyň ähli radiany kompýuter tarapyndan dolandyrylar we tejribeli işçilerimiz tarapyndan gaýtadan barlanar.
  4. Kauçuk doldurgyçlarymyz UV enjamynda 72 sagat synagdan geçer, hiç haçan üýtgemez.

Biz ISO9001 we IATF16949 şahadatnamasy bilen Hytaýyň ýel ekrany arassalaýjy üpjün edijisidiris, 18 ýyldan gowrak wagt bäri süpürgiç pudagyna üns berýäris we käbir dünýä markalary we OE zawodlary bilen ösmek tejribämiz bar.

 

Siziň bilen üstünlikli süpürgiçleri ösdürip ýetişdirmek üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň