Iň agyr süpürgiç

 • SG609-2 Hytaýdan agyr agyr arassalaýjy pyçaklar

  SG609-2 Hytaýdan agyr agyr arassalaýjy pyçaklar

  Specializedöriteleşdirilenlerimiz bilen tanyşdyrmakagyr arassalaýjy pyçaklar- ähli howa şertleri üçin iň soňky çözgüt.Biziňkihünärli agyr pyçaklarözeninde köpugurlylyk bilen gurlup, ajaýyp öndürijiligi, çydamlylygy we görnükliligi üpjün edýär.Zolaklar bilen hoşlaşyň we aýdyň görüşden, ýagyşdan ýa-da şöhle saçyň. Diňe dälagyr süpürgiçler, şeýle hem, metal pyçaklar, gibrid süpürgiçler, tekiz pyçaklar we ş.m. üpjün edýäris.

   

  NOOK element: SG609-2

  Görnüşi:Ucksük awtoulaglary we awtobuslar üçin agyr arassalaýjy pyçaklar

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 5 POM adapteri agyr ulaglara laýyk gelýär

  Ölçegi: 22 '', 24 '', 26 '', 27 '', 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, sowuk rulon, tekiz polat sim, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowy agyr süpürgiç

  Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowy agyr süpürgiç

  Awtobuslarda we ýük awtoulaglarynda agyr arassalaýjy pyçak ulanylýar.Sürüji hökmünde howpsuzlyk ilkinji nobatda durýar.Versearamaz howa şertlerinde ulag sürmek meselesine gezek gelende, ygtybarly süpürgiç pyçaklaryň bolmagy hemme zady üýtgedip biler.Qualityokary hilli süpürgiç pyçaklaryna maýa goýmak diňe bir howpsuzlygyňyza däl, eýsem ulagyňyzyň uzak ömrüne hem maýa goýmakdyr.

   

  NOOK element: SG913

  Görnüşi: Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowyAgyr arassalaýjy pyçak

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: POM adapterleri ýük awtoulaglaryna we awtobuslara laýyk gelýär

  Ölçegi: 24 ”, 26”, 27 ”, 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, Galvanizli sink polat, Tebigy rezin doldurma

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Qualityokary hilli ýük awtoulag şemaly arassalaýjy

  Qualityokary hilli ýük awtoulag şemaly arassalaýjy

  Täze önümimiz bilen tanyşdyrmak - TheAhyrky awtoulag süpürgiç pyçaklary!!Bularýokary hilli süpürgiç pyçaklaryiň palçykly, iň ýagyşly ýa-da garly ýollarda süreniňizde-de size aýdyň görnüş bermek üçin döredildi.

   

  NOOK element: SG912

  Görnüşi:Truckük awtoulaglary we awtobuslar üçin agyr süpürgiç;

  Sürüji: Sag we çep el sürmek üçin laýyk gelýär;

  Adapter: 3 adapter;

  Ölçegi: 32 ”, 36”, 38 ”, 40”;

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, sink- ergin tekiz polat, 1,4 mm sowuk togalak list, tebigy rezin doldurma

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Agyr metal metal süpürgiç pyçaklary

  Agyr metal metal süpürgiç pyçaklary

  Süpürgiç pyçaklary çözüjiniň öňdebaryjy pudagy hökmünde bu dizaýny awtobuslar ýa-da ýük awtoulaglary üçin maslahat berýäris.Bu Heavy Duty Blade, iň arassa görmek we aňsat gurnamak üçin premium tebigy rezin süpüriji elementi ulanýar.SG908 metal arassalaýjy, howa şertleriniň hemmesi bilen awtobuslara we ýük awtoulaglaryna laýyk gelýär.

 • OEM hili Awtoulag şemaly arassalaýjylary

  OEM hili Awtoulag şemaly arassalaýjylary

  Model belgisi: SG910

  Bu awtobuslarda ýörite metal süpürgiç dizaýny.Galvanizli sink polatdan ýokary hilli 1,4 mm galyňlyk OEM howpsuzlygy we berklik standartlaryna laýyk gelýär.Professional awtoulag şemaly arassalaýjy üpjün ediji hökmünde awtobuslar üçin bu dizaýny has maslahat berýäris, sebäbi iň oňat adaty süpürgiçlerden has ýokarydyr.