Gyzdyryjy süpürgiç

  • Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

    Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

    Model belgisi: SG907

    Giriş:

    Vehicleyladylan süpürgiç pyçaklary, ulagyň polo positiveitel we otrisatel batareýa polýuslaryna gönüden-göni birikdirilip, temperatura 2 dereje ýa-da ondan aşakda we hereketlendiriji işleýän wagtynda gurmak we ýylatmak aňsat bolýar.Çalt ýyladyş, doňan ýagyşyň, buzuň, garyň we ýuwujy suwuklygyň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär, netijede görnükliligi ýokarlandyrýar we has ygtybarly sürýär.