Adaty süpürgiç pyçagy

  • Iň oňat öňdäki aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

    Iň oňat öňdäki aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

    Model belgisi: SG310

    Giriş:

    SG310 metal süpürgiç A + Grade rezin ulanýar we köne pyçak üçin ajaýyp çalyşma.Uv stabilizatorlary bilen bejerilen iň ýokary hilli 100% tebigy rezinden öndürilen premium süpürgiç pyçaklary.Dürli çarçuwany birleşdirmek üçin gyrymsy agaç we perçin.Soňra rezin doldurgyç bilen birleşmek üçin tekiz polat simden peýdalanyň we ahyrsoňy tutuş bölegini dyrnaklardan geçiriň we gulp nokadyny has durnuklaşdyrmak üçin rentgen enjamyny ulanyň.