Adaty süpürgiç pyçagy

  • Iň oňat öň aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

    Iň oňat öň aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

    Model belgisi: SG310

    Giriş:

    SG310 metal süpürgiç A + Grade rezin ulanýar we köne pyçak üçin ajaýyp çalyşma.Uv stabilizatorlary bilen bejerilen iň ýokary hilli 100% tebigy rezinden öndürilen premium arassalaýjy pyçak doldurgyçlary.Dürli çarçuwany birleşdirmek üçin gyrymsy agaç we perçin.Soňra rezin doldurmak bilen birleşmek üçin tekiz polat simden peýdalanyň we ahyrsoňy tutuş bölegini dyrnaklardan geçiriň we gulp nokadyny has durnukly etmek üçin rentgen enjamyny ulanyň.