Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

SG511

Model NOOK: SG511

Süpürgiç pyçaklar sürüjä penjiräniň daşyndaky dünýäni aýdyň görmäge we öýüňize rahat we howpsuz ýoldaş bolmaga mümkinçilik berýär.Universalhliumumy süpürgiç 99% ulaga laýyk bolup biler, ony professional uniwersal tekiz süpürgiç üpjün edijisinden satyn almak zerur.Rainagyşly we garly howada sürmek, syýahat howpsuzlygyny goramak üçin gowy gözýetim berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 1. Önümiň maglumatlary_1

2. Haryt maglumatlary

Perokary öndürijilikli fit: Hünärmenler tarapyndan täsin köp okly togalanýan metal gysyş pru springina egilmek prosesiähliumumy tekiz arassalaýjy pyçaklar bilen üpjün ediji, 50-den gowrak basyş paýlaýjy fulcrum fiting dizaýny, süpürgiç we aýna penjiresi has laýyk gelýär we basyş paýlanyşy hatda.

Has ýuwaş rezin: Tebigy rezin, teflon örtük ulanyp, ýokary hilli rezin ýakyndan gabat gelýär, ulanylanda ýokary kesgitli we asuda täsirleri üpjün edýär.

Düzülen deflektor dizaýny: Süpürgiç pyçagynyň beýikligini täsirli derejede peseldiň, owadan we amaly, şol bir wagtyň özünde ýokary tizlikde süreniňizde ýeliň sesi hem azalyp biler.

 

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt: SG511

Önümçilik: XIAMNE SO GOOD AWTO BÖLÜMLERI

Görnüşie:Seasonhli möwsümde çydamlyähliumumy tekiz arassalaýjy pyçaklar bilen üpjün ediji

Sürüji: Sag we çep el sürmek.

Adapter: POM adapterleri

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Kepillik: 12 aý

OEM / ODM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

Gelip çykan ýeri: Hytaý

 

Ölçeg Jikme-jiklikleri

süpürgiç

 

Synag maşynlary

Hil gözegçilik ulgamymyz, çig mallary, ýarym taýýar önümleri we taýýar önümleri barlamak we önümiň hili üçin standartlara eýe bolmak üçin hünärmen enjamlar we tejribeli işçiler bilen aýrylmazdyr.Duz sepmek synagy, UV synagy, öndürijilik synagy we ş.m.

 3. Synag maşynlary_1

Zawod hakda

 4. 1-nji zawod hakda

“Xiamen So Good Auto Parts” söwda bazarynda 19 ýyldan gowrak tejribe toplap, professional satyjydyraýna arassalaýjy pyçaklarwe önümimiz çyzgysy ýaly doly çynlakaý arassalaýjy pyçaklary öz içine alýarUnivershliumumy tekiz arassalaýjy pyçaklar, Metal süpürgiçler, agyr süpürgiçler, yzky süpürgiçler, köp funksiýaly süpürgiçler, gibrid süpürgiçler, ýörite süpürgiçler, gyş süpürgiçler we gyzdyryjy süpürgiçler, şonuň üçin dünýädäki bazaryň süpürgiç talaplaryny kanagatlandyryp bileris.

Güýçli önümçilik kuwwatymyz bar, ýeterlik önüm müşderini durnukly üpjün etmäge mümkinçilik berer.Müşderilerimize gowy hilli we wagtynda eltip bermek üçin hünärmen işçiler, synag maşynlary we hil ulgamy.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze süpürgiçleri ösdürmek we arassalaýjylary gowulandyrmak üçin öz gözleg toparymyz.

Köp ýyllyk tejribe we gowy abraý bilen dünýäniň dürli künjeklerinden 100-den gowrak müşderimiz bar.Hyzmatdaş müşderileriň hemmesi Hytaýda SO GOOD premium-hili we hyzmatyndan gaty kanagatlanýarlar, müşderimizde 1-nji bolarys diýip umyt edýäris !!!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň