Gyş arassalaýjy pyçak

 • Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Model belgisi: SG907

  Giriş:

  Vehicleyladylan süpürgiç pyçaklary, ulagyň polo positiveitel we otrisatel batareýa polýuslaryna gönüden-göni birikmek arkaly, temperatura 2 dereje ýa-da ondan aşakda we hereketlendiriji işleýän wagtynda gurmak we ýylatmak aňsat bolýar.Çalt ýyladyş, doňan ýagyşyň, buzuň, garyň we ýuwujy suwuklygyň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär, netijede görnükliligi ýokarlandyrýar we has ygtybarly sürýär.

 • Hytaýda köp adapterli gyş süpürgiç öndüriji

  Hytaýda köp adapterli gyş süpürgiç öndüriji

  Model belgisi: SG890

  Giriş:

  SG890 Ultra howa gyş süpüriji, awtoulagyň öň aýnasyndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy we / ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjam, 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglaryna laýyk gelýär, uly funksiýa, Bu henizem dowam edip biler aşa şertlerde gowy işläň we müşderilerimize gowy sürmek şertlerini getiriň.