Gyş arassalaýjy pyçak

 • Şonuň üçin iň gowy gar süpürgiç pyçaklary

  Şonuň üçin iň gowy gar süpürgiç pyçaklary

  Öňdebaryjy ugurlarymyz bilen tanyşdyrmakIň gowy gar süpürgiç pyçaklary- iň esasy maksatly gar süpüriji!Deňi-taýy bolmadyk netijelilik we çydamlylyk bilen pyçaklarymyz aç-açan görünmek üçin garlary, buzlary we aýazlary süpürýär.Gyş howasynyň sizi saklamagyna ýol bermäň.Şu gün iň oňat süpürgiç pyçaklarymyzyň ýokary öndürijiligini başdan geçiriň we sowuk möwsümini aňsatlyk bilen ýeňiň!

   

  NOOK element: SG899

  Görnüşi: Gowy möwsümIň gowy gar süpürgiç pyçaklary

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: 13 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 ”- 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, Tebigy rezin doldurma, sink demir garyndysy

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Model belgisi: SG907

  Giriş:

  Vehicleyladylan süpürgiç pyçaklary, ulagyň polo positiveitel we otrisatel batareýa polýuslaryna gönüden-göni birikdirilip, temperatura 2 dereje ýa-da ondan aşakda we hereketlendiriji işleýän wagtynda gurmak we ýylatmak aňsat bolýar.Çalt ýyladyş, doňan ýagyşyň, buzuň, garyň we ýuwujy suwuklygyň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär, netijede görnükliligi ýokarlandyrýar we has ygtybarly sürýär.

 • Hytaýda köp adapterli gyş süpürgiç öndüriji

  Hytaýda köp adapterli gyş süpürgiç öndüriji

  Model belgisi: SG890

  Giriş:

  SG890 Ultra howa gyş süpüriji, awtoulagyň öň aýnasyndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy we / ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjam, 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglaryna laýyk gelýär, uly funksiýa, Bu henizem dowam edip biler aşa şertlerde gowy işläň we müşderilerimize gowy sürmek şertlerini getiriň.