IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

Gysga düşündiriş:

SG530

Model NOOK: SG530

ÝalyHytaý ýumşak süpürgiç öndüriji, bazaryň üýtgemegine garşy täze süpürgiç dizaýn etmek we häzirki süpürgiçleri täzelemek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.SG 530, iň amatly we gowy hile laýyklykda işlenip düzülen, gowy süpürmek täsiri bolan ähli howa şertleri üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

https://www.chinahongwipers.com/

1-nji bölüm: Önümiň artykmaçlyklary

Iň gowy 10Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji, awtoulag bazaryndaky 18 ýyldan gowrak tejribe.Maksadymyz, özümizi ygtybarly we ygtybarly işewür hyzmatdaş hökmünde görkezmek we dünýä bazarynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gözleýäris.Önümlerimiziň hilini we öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrýarys:

1. pleönekeý POM birleşdiriji dizaýny: Süpürgiç goluna gabat gelmek aňsat, gurmak üçin 5 sekunt.

2.Biz esasy çig mal ulanýarys, bu howa şertleriniň hemmesine laýyk gelýär.

3. Has rahat ulanmak we geýmek garşylygy we garramak üçin Teflon bilen örtülen tebigy rezin.Quietuwaş we täsirli süpürmek üçin ýokary hilli rezin / Teflon örtük-asuda öndürijiligi.

4. U görnüşli / U çeňňek arassalaýjy gol awtoulaglarynyň köpüsi üçin amatly

5. Siziň üçin has ygtybarly sürmek üçin arassalaýjy pyçagyň optimal şemal kontaktyna göz ýetirmek üçin bahar polatynyň dürli basyşy bilen tapawudyň ululygy

6. SK6 pru springina polat elektroforez bejergisidir we poslamak aňsat däl.

 

2-nji bölüm: Tehniki aýratynlyklar

Haryt: SG530

Görnüşi:Hytaý ýumşak arassalaýjy pyçaklar

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: Japaneseapon we Koreýa awtoulaglarynyň köpüsi üçin 1 POM birleşdirijisi

Ölçegi: 12 ”-28”

Kepillik: 12 aý

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

 

Prat 3: Ölçeg aralygy

Inç 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
mm 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

 

4-nji bölüm:Hytaý ýumşak süpürgiç öndürijiIATF16949 şahadatnamasy bilen

süpürgiç şahadatnamasy

Sýamen şeýle gowy zawod, müşderimiz üçin iň meşhur süpürgiçleri we ululyklary we önümiň iň gowy hilini ep-esli saýlaýar.OEM dizaýny kabul ederliklidir, markaňyzy süpürgiç pyçagyna goýup, süpürgiç gaplamasy üçin dizaýn edip bileris.Dolandyryşda ýokary hilli süpürgiç, durnukly çig mal üpjünçiligi ulgamy we ähli çig mal zähmetimizdäki ähli synagdan (berklik, güýç we garramaga garşylyk) we güýçli zawod güýjümiz bilen IATF 16949 şahadatnamasyny aldyk.Soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, zerur bolanda elmydama nobatçy bolarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň