Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý satuw

Gysga düşündiriş:

SG708

Bu innowasiýa egriçarçuwaly süpürgiçAjaýyp süpürmek ýerine ýetirijiligi üçin hatda dartgynlylygy we ýel ekrany bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamagy üpjün edip biljek dizaýn.19 ýyldan gowrak tejribe hökmünde Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý lomaý, gymmat bahadan ajaýyp öndürijiligi üpjün edýän möwsümleýin pyçaklary dizaýn ediň, süpürgiç bazarynda elmydama edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy :

süpürgiç derňewi 1

süpürgiç derňewi 2

Bazardaky 98% arassalaýjy gol stiline laýyk gelýän täze döwrebaplaşdyrylan adapter ulgamy bar.

BuHytaýda köp adapter süpürgiçDürli ululyklar häzirki ulaglaryň süpürgiç görnüşlerini gurşap biler.

Howanyň ýokary şertlerinde howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýokary temperatura çydamly, geýmäge çydamly we poslama çydamly süpürgiç örtügi üçin POM materialyny ulanýarys.

 

Tehniki aýratynlyklar:

Haryt: SG708

Görnüşi:Hytaýda köp adapter süpürgiç

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 10 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

Hyzmat: OEM / ODM

Paket: Reňk gutusy, gülgüne, PVX

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

Gelip çykan ýeri: Hytaý

 

Ölçeg aralygy:

“Windscreen Wiper” lomaý üpjün ediji hökmünde doly ululyk diapazonlaryny we ululykdaky ýöriteleşdirilen hyzmaty goldaýarys.

süpürgiç

Hil gözegçiligi ulgamy:

 https://www.chinahongwipers.com/

Hil gözegçiligi ulgamy-2

ÝalyHytaý köp adapterleri süpürgiç bilen üpjün ediji, bizi saýlap biljek derejede ökde.Diňe hil önümleri däl, eýsem ýokary hilli hyzmat hem:

  1. Sargyt amallaryny bilmek üçin hökman önümçilik meýilnamamyzy alarsyňyz.
  2. Gyssagly bazar talaplaryny ele almaga kömek etmek üçin gyssagly sargyt goldawy.
  3. Gerek bolsa, beýleki awtoulag zapas şaýlaryny üpjün edijä çeşme bermäge kömek ediň, sebäbi goldajak hünärmen gözleg toparymyz bar.
  4. Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, süpürgiç dizaýnyna kömek edip bileris.
  5. Gizlinlik şertnamalaryna ýa-da aýratyn agent şertnamasyna gol çekip bileris.
  6. Bahany bir ýyllap ýaparys.

 https://www.chinahongwipers.com/

Sýamen şeýle gowy awtoulag bölekleri a“Car Windshield Wiper Blades” -iň öndürijisiHytaýda 19 ýyldan gowrak wagt bäri çözgütler, esasan, Premium Metal Wipers, Universal Beam Wipers, Heavy Duty Wipers, Arka Wipers,Köpugurly çarçuwaly süpürgiçler, Gibrid süpürgiçler,Specialörite süpürgiçler, gyş süpürgiçler we gyzdyryjy süpürgiçler.

 

Highokary hilli önüm öndürýäris we süpürgiçlerimiz ulaglaryň 99% -ine laýyk gelýär.Şonuň üçin gowy şertnama hünärmeniHytaýda köp adapter süpürgiçwe müşderileriň isleglerine görä täze önümleri öndürmek ukybyna eýe.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň