Köpugurly ýumşak süpürgiç pyçak satyjysy

Gysga düşündiriş:

SG690

Model NOOK: SG690

Bu köpugurly ýumşak süpürgiç pyçagyny ulanmak aňsat we 4 adapterli bazardaky 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglaryna laýyk gelýär we ýokary hilli, gowy süpürmek we bäsdeşlik ukyby bilen müşderilerimize rahatlyk, howpsuzlyk we ýokary sürüş ukybyny getirýär. bahasy.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-nji bölüm: Önümiň artykmaçlyklary

Hytaýyň Sýamen şäherinde iň oňat 10 ýumşak süpürgiç satyjy hökmünde biz hemişe hilimizi we öndürijiligimizi ýokarlandyrýaryssüpürgiçs, iň täze we iň güýçli maşynlary we berk hil dolandyryş ulgamyny ulanmak arkaly.Ordershli sargytlaryň hemmesi tejribeli işçiler tarapyndan dolandyrylýar.

1. quietuwaş we täsirli süpürmek / Teflon örtügi üçin ýokary hilli rezin doldurma - Has asuda öndürijilik.

2.Eňil ýerleşdirmek - 5 sekunt gurmak;

3.Superior All Weather Performance, ony ähli möwsümde ulanyp bolýar;

4.Streaksyz görünmek has gowy we düşnükli sürüjilik ýagdaýyny getirýär;

5.Biziň süpürgiçimiz adaty süpürgiçden 2X uzak dowam edýär;

6. Siziň üçin has ygtybarly burawlamak üçin arassalaýjy pyçagyň optimal şemal kontaktyna göz ýetirmek üçin bahar poladynyň tapawut basyşy bilen tapawudyň ululygy;

7. Uly funksiýalary bilen ýönekeý we owadan görnüş;

köpugurly ýumşak arassalaýjy pyçak 3 köp wezipeli ýumşak arassalaýjy pyçak 4

2-nji bölüm: Tehniki aýratynlyklar

Haryt: SG530 ýumşak süpürgiç

Görnüşi: Hytaý Köpugurly tekiz arassalaýjy pyçaklar

Sürüji: Çep we sag el sürmek üçin

Adapter: Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglarynyň köpüsi üçin 4 POM birleşdirijisi

Ölçegi: 12 ”-28” (300mm-700mm)

Kepillik: 12 aý

OEM / ODM: Hoş geldiňiz, size ýöriteleşdirilen arassalaýjylary hödürleýäris

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Gelip çykan ýeri: Hytaý

 

Prat 3: Ölçeg aralygy

Inç 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
mm 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

 

4-nji bölüm: IATF16949 we ISO9001 şahadatnamasy bolan Hytaý ýumşak arassalaýjy pyçak satyjysy

“Sýamen şeýle gowy zawod” awtoulag bazarynda 19 ýyldan gowrak tejribe toplady we diňe şemal arassalaýjy pyçaklara we süpürgiç goluna ünsi jemledi, 40 hünärmenimiz bar we geçen ýyl 25 million satuw gazandyk;Häzirki wagtda 9 seriýaly süpürgiç bar we öz gözleg bölümimiz bar.Köne müşderiler bilen durnukly hyzmatdaşlyga we bazaryň giňelmegine esaslanyp, toparymyz soňky ýyllarda ýyllyk satuw mukdaryny gowy ösdürdi.Diňe işimizde bagtly bolmak bilen çäklenmän, Sýamen-de şeýle gowy durmuşda ýaşaýarys.Biz müşderiler we işgärler üçin adamzat we jogapkär kompaniýa.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň