Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar

Gysga düşündiriş:

SG580

Model belgisi: SG580

Univershliumumy öň tekiz arassalaýjy pyçak awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazarda 99% ulagy ýerleşdirip biler. Awtoulaglaryňyzy ulananyňyzda gaty aňsat gurnama.Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin aero spoiler bilen gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Model belgisi: SG580

Giriş:

 https://www.chinahongwipers.com/new-wiper-blade/

Fronthliumumy öň arassalaýjy pyçaklargol U-hook / J-hook bazardaky 99% awtoulaglara laýyk gelýär.Çydamly, aşaga çydamlylygy we güýji bolan POM adapteri.

Tebigy rezin doldurma: Teflon bilen örtülen, Taýlanddan getirilen garşylyk we garrylyga garşy rezin.

Iki gezek SK6 bahar polat: windel aýnasyna gaty laýyk we ýatdan çykmajak we poslama garşylyk, çydamlylyk.

TPR Spoiler: könelişme, berklik, çaltlyk we könelişme.

 

Önümiň parametri:

Haryt: SG580

Görnüşi: öňdäki ähliumumy süpürgiç pyçaklar

Sürüji: çep el sürmek

Adapter: u-hook / J-hook

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material: POM, TPR, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 

Ölçeg diagrammasy:

süpürgiç

Önümiň artykmaçlygy:

Designedörite dizaýnöň arassalaýjy pyçaklaru-hook adapteri we öz içerki bazar patentimiz bar.Diňe Çep el sürýän ýurtlar üçin kostýum.TPR zaýalaýjy we Teflon bilen örtülen Taýland tebigy rezin, güýçli çalgy, köýnek garşylygy we garrylyga garşylyk. Amerikan, Europeanewropa we Aziýa bazarynda gaty meşhur.Awtoulag süpürgiçlerini öndüriji satyjy hökmünde hil biziň ähli işlerimiziň özenidir.Bu täze görnüşmaşynyň öň süpürgiç pyçaklarytäze bazary ele almaga we has gowy iş gazanmaga kömek eder.

 

Hil gözegçiligi ulgamy:

Hil ähli işleriň özenidir. Durnukly we gowy hil müşderiler bilen hyzmatdaşlygymyzyň esasyny düzýär.Aşakdaky ädimlerdäki berk gözegçilik ulgamymyz:

1.Whli çig mal zähmetimizdäki ähli synagdan geçmeli, şol sanda çig mal gaplamak (reňk gutusy, pvc guty we ş.m.)

2. Arassalaýjy pyçak, UV maşynlarynda 72 sagadyň dowamynda synagdan geçmeli, hiç haçan ak we şekilli bolmaz.

3. Bahar polatynyň ähli radianyna gözegçilik etmek üçin kompýuter ulanmak. We hünärmenlerimiz tarapyndan gaýtadan gözden geçirildi.

4.Wiper rezin doldurgyçlary UV enjamynda 72 sagat synagdan geçmeli.Dartyş synag enjamy.

5. Süpürmek öndürijiligi 50,0000 aýlawdan ýokary synagdan geçirilmelidir.

 

18 + ýyllyk önümçilik bilenöň arassalaýjy pyçaklarAwtoulag zapas şaýlary pudagynda yzky süpürgiçler, biz diňe bir süpürgiçiň hiline gözegçilik etmek, täze süpürgiç dizaýny we täzeden gözden geçirmek bilen çäklenmän, satuwdan soňky hyzmat barada hem alada edýäris.SOGOOD saýlaňöň aýna arassalaýjy pyçak, sizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň