SG703 Hytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody

Gysga düşündiriş:

SG703

SG703 düýbünden täze stili we tehnologiýany özünde jemleýär we çaltlyk bilen täze ulaglara laýyk gelýär.Tebigy, ýumşak rezin doldurgyç gerek we arassa süpürip biler.Takyk dartyşly tekiz dizaýn, birmeňzeş basyş üçin goşa polat pru .ina, awtoulaglaryňyz üçin gowy saýlaw.

 

NOOK element: SG703

Görnüşi:Hytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: Jemi 9 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

OEM: kabul ederlikli

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-nji bölüm: Önümiň artykmaçlygy:

  1. Teflon örtükli tebigy rezin süpürýän gyrasy bilen sürtülme we ses azaldy.
  2. Aerodinamiki ýel gyryjy, pes güýç döretmek we pyçagyň ýokary galmagynyň öňüni almak üçin howa akymyny gowulandyrýar.
  3. 12 "–28" ululykda bar.
  4. Gurmak aňsat - 5 sekunt, we howa şertleriniň hemmesine laýyk.
  5. Köp adapterler: Täze, akylly adapter ulgamy Innowasiýa ulgam adapterleri, täze ulag modelleri üçin gönüden-göni we çalt örtügi, meselem, gol, çeňňek goly, gapdal gulpy, çümmük goýmasy, ýokarky gulp we ş.m.
  6. Amerikan, Europeanewropa we Aziýa ulaglarynyň 99% -ine laýyk gelýär.

2-nji bölüm: Hil gözegçiligi

ÝalyHytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody, iň täze we iň güýçli maşynlary ulanyp, önümlerimiziň hilini we öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Hil biziň durmuşymyz, synag etmek üçin hünärmen maşynlarymyz we işçilerimiz bar, şol sanda duz sepmek, UV synagy, O-zona synagy, öndürijilik synagy we ş.m.

Çig maldan taýýar önümlere çenli doly synag etabymyz bar we önümiň hili üçin standartlarymyz bar.

Hytaý tekiz şöhle süpürgiç zawod synag-1

Hytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody synag-2

3-nji bölüm: kepillik

HemmesisüpürgiçlerdanHytaý tekiz şöhle süpürgiç zawodySiamen So Good bir ýyl kepillik bilen gelýär.Haryt nädogry bolsa, bize talap edip bilersiňiz.Adalatly könelmek we ýyrtylmak we nädogry ýerleşdirilen bölekler bu kepillik bilen üpjün edilmeýär.

Çig materiallardan ahyrky gözden geçirilişe çenli, Gowy kompaniýa hemişe berk içerki gözegçilik ulgamyna eýe.

4-nji bölüm: Näme üçin bizi saýlamaly?

Sýamen şeýle gowy kompaniýa aHytaý tekiz şöhle süpürgiç zawodyBu pudakda 19 ýyldan gowrak tejribesi bolan 40-dan gowrak hünärmenimiz bar.Häzirki wagtda bizde 9 seriýa barsüpürgiçbazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak we dürli müşderiler üçin özleşdirmek üçin täze dizaýny işläp düzmek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.

Mundan başga-da, standart hökmünde ykrar edilen ISO we IATF bilen kepillendirilen üpjün edijiHytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň